Vera Hà Anh chính thức làm chủ nhiệm bộ môn thực hành Tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình

smentor.ac.vn – Tại thủ đô Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hà (Vera Hà Anh) chính thức được bổ nhiệm làm chủ nhiệm bộ môn thực hành “Nghiên cứu, Thực hành đào tạo và tham vấn tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình” (viết tắt là Bộ môn Tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình) trực thuộc viện NC & UD Việt Nam bách nghệ thực hành dưới sự chỉ đạo của Trung Ương Hội kỷ lục gia Việt Nam.

alt-tag (Vera Hà Anh chính thức làm chủ nhiệm bộ môn)
Bà Nguyễn Thị Hà (Vera Hà Anh) được Viện NC & UD Việt Nam Bách nghệ thực hành trao quyết định

Ngày 9/11/2019, chủ nhiệm bộ môn Vera Hà Anh đã bảo vệ đề án thành lập bộ môn “Tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình” trước hội đồng Viện và sau buổi thẩm định bộ môn, Viện đã gửi tờ trình thành lập bộ môn lên Trung Ương hội Kỷ lục gia Việt Nam.

Vào ngày 19/12/2019, tờ trình thành lập bộ môn đã được ban lãnh đạo Trung Ương phê duyệt và chấp thuận chủ trương về việc thành lập bộ môn Tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình

alt-tag (Vera Hà Anh bào vệ đề án trước hội đồng Viện)
9/11/2019 – Thẩm định bộ môn thực hành tư vấn tâm lý hôn nhân và gia đình

Theo sự chỉ thị của Trung Ương Hội kỷ lục gia Việt Nam, Viện đã phối hợp với bà Vera Hà Anh – chủ nhiệm bộ môn hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập bộ môn và chính thức vào ngày 4/3/2020 tại thủ đô Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hà (Vera Hà Anh) chính thức được bổ nhiệm làm chủ nhiệm bộ môn “Nghiên cứu, Thực hành đào tạo và tham vấn tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình” (viết tắt là Bộ môn Tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình) trực thuộc viện NC & UD Việt Nam bách nghệ thực hành dưới sự chỉ đạo của Trung Ương Hội kỷ lục gia Việt Nam.

alt-tag (Bà Nguyễn Thị Thuỷ đại diện Viện trao quyết định cho Bà Vera Hà Anh )
Bà Nguyễn Thị Thuỷ (Viện phó Viện NC & UD Việt Nam bách nghệ thực hành) đại diện Viện trao quyết định cho Bà Vera Hà Anh (chủ nhiệm bộ môn Tâm lý tình yêu – Hôn nhân – Gia đình)

alt-tag (bộ môn thực hành trực thuộc Viện)

Buổi lễ diễn ra thành công và tốt đẹp, nếu như các bạn học viên muốn tìm hiểu thêm Bộ môn Tâm lý Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình của Vera Hà Anh có thể tham khảo tại đây hoặc cập nhật thông tin tại website: https://verahaanh.com/.

Biên soạn: Viện NC & UD Việt Nam bách nghệ thực hành