Kết nối nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp qua các chương trình:

  • Học kỳ doanh nghiệp.
  • Đào tạo tại doanh nghiệp.
  • Giao lưu với doanh nghiệp.

  Đào tạo và dẫn dắt bởi những MENTOR giàu tâm huyết & kinh nghiệm gồm:

  • Chuyên gia các lĩnh vực.
  • Doanh nhân thành đạt.    Là địa chỉ tin cậy & tiện lợi để Quý doanh nghiệp có thể:

    • Tìm nguồn lực lao động tốt nhất.
    • Tư vấn, đào tạo và huấn luyện theo yêu cầu (Inhouse).
    • Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.