Kết nối nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp qua các chương trình:

  • Học kỳ doanh nghiệp.
  • Đào tạo tại doanh nghiệp.
  • Giao lưu với doanh nghiệp.

Đào tạo và dẫn dắt bởi những MENTOR giàu tâm huyết & kinh nghiệm gồm:

  • Chuyên gia các lĩnh vực.
  • Doanh nhân thành đạt.


Là địa chỉ tin cậy & tiện lợi để Quý doanh nghiệp có thể:

  • Tìm nguồn lực lao động tốt nhất.
  • Tư vấn, đào tạo và huấn luyện theo yêu cầu (Inhouse).
  • Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.