Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ Thực hành có đội ngũ Giảng viên và Chuyên gia tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế – tài chính – quản trị từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới, Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kiến thức sâu rộng, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp đặc thù của  Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Viện Nghiên cứu – Ứng dụng Việt Nam bách nghệ Thực hành thực hiện hoạt động tư vấn tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp khi có nhu cầu.

Cụ thể các hoạt động tư vấn tại hiện trường và các hoạt động tư vấn liên quan đến công tác quản trị; điều hành; thực hiện nghiên cứu; phổ biến tri thức; đào tạo kỹ năng, khai thác các dịch vụ; chuyển giao công nghệ; tư vấn định hướng, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong xây dựng và thực hiện nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án; hội nghị hội thảo… bao gồm:

  • Tư vấn đào tạo;
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ;
  • Tư vấn quản trị;
  • Tư vấn tuyển dụng; v.v

Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi và hợp tác cung ứng dịch vụ đào tạo – tư vấn đến mọi doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương và đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.