Trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Anh ngữ học thuật Việt Nam

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Anh ngữ học thuật Việt Nam thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor). Trung tâm là nơi nghiên cứu, phát triển và vận dụng các đề án nhằm mục đích phát triển Anh ngữ ứng dụng tại Việt Nam và Thế giới.

Trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Anh ngữ học thuật Việt Nam

CHỨC NĂNG

Trung tâm có chức năng chủ trì nghiên cứu và triển khai các đề tài về ngôn ngữ, các hội thảo, hoạt động, cuộc thi, bồi dưỡng giáo viên, triển khai các nghiệp vụ về sư phạm và chứng chỉ giảng dạy thực hành.

NHIỆM VỤ

Tổ chức thực hiện chương trình hội thảo,chia sẻ, và nghiên cứu tính ứng dụng và thực hành ngôn ngữ ở Việt Nam và quốc tế.
Huy động các nguồn lực trong và ngoài để thực hiện các nội dung hoạt động của trung tâm.
Cung cấp cơ sở vật chất và nhân lực để các đơn vị triển khai các buổi chia sẻ, nghiên cứu và tăng cường các CLB đội nhóm, mô hình ứng dụng ngôn ngữ tại các trường trên địa bàn toàn quốc.
Lập Hội đồng các nhà khoa học, chuyên gia để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng và phát triển chương trình ngôn ngữ thực hành ứng dụng, nằm trong chức năng chính của Viện Việt Nam bách nghệ Thực hành giao phó.
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên bộ môn Giảng dạy thực hành của Viện.
Triển khai các cuộc thi, phong trào liên quan đến ngôn ngữ ứng dụng, tạo sân chơi giới trẻ giao lưu, học hỏi và hội nhập.
Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Viện.

 

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

1. Olympics

Tạo ra cuộc thi English Olympics of Vietnam từ 2019 với sự tham gia của 15 đơn vị trường cấp 3, cao đẳng, đại học với 6.000 thí sinh offline tranh tài.

Cuộc thi để lại dấu ấn trên hành trình tìm kiếm các kỷ lục gia Tiếng Anh tại VIệt Nam, va sứ giả đương nhiệm kỳ 2 năm công tác làm nhiệm vụ “ Sứ giả Lan tỏa” đến tiếng Anh vùng xa vùng xôi cho các trẻ em thiếu điều kiện và không có cơ hội tiếp xúc tiếng Anh.

Năm 2021 cuộc thi lan tỏa toàn quốc với sự tham gia hàng trăm tường với số lượng dự kiến 30.000 ở bảng Vòng loại.

 

2. Hội thảo, Workshop và dự án “Chuyên cơ EOV Tour”

Trung tâm thực hiện chuyến đi vòng quanh tại các trường cấp 3, Cao đẳng, Đại học cùng các chuyên gia theo chương trình “ Chuyên cơ EOV” mang chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm ngoại ngữ đến các bạn trẻ, lan tỏa ngoại ngữ đến các trường.

Là cơ hội các bậc thầy đi trước mentor cho thế hệ trẻ về kỹ năng học cho hiệu quả và tối ưu.

 

3. Online Learning

Tạo sân chơi, nền tảng cộng đồng Online 4.0, cuộc thi, game và học tập trên nền tảng mạng xã hội, nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận học tiếng Anh qua công nghệ nhanh và tiện, học mọi lúc mọi nơi.