CLB Doanh nhân SMENTOR

Với mong muốn tạo ra một môi trường cho các doanh nhân và nhà lãnh đạo giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của bản thân, Viện  Smentor khởi xướng sáng lập nên một câu lạc bộ. Và dưới sự đồng ý từ phía Viện Trưởng Smentor CLB Doanh nhân Smentor  chính thức ra đời. 

CLB Doanh nhân hoạt động dưới mạng lưới Viện Smentor và được định hướng của thường trực Ban đại diện CLB (bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký). Ngoài ra CLB còn có Ban đại diện CLB chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động theo định hướng CLB, đóng góp ý kiến và xây dựng kế hoạch.

Tầm nhìn và Sứ mệnh

  • Trở thành CLB kiểu mẫu hoạt động về giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của bản thân và  kết nối kinh doanh trên toàn quốc.
  • tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các hội viên.
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với nhau trên toàn quốc và thị trường quốc tế.
  • Tổ chức và tạo điều kiện để các doanh nhân tham gia tốt các hoạt động xã hội.

Chức năng hoạt động và Văn hoá hoạt động của CLB

  • Văn hoá: TÔN TRỌNG – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN.
  • Kết nối kinh doanh: Câu lạc bộ hoạt động kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau dựa trên tiêu chí  “Vì Cộng đồng – Chung tay phát triển – Chia sẻ yêu thương”, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phát triển lớn mạnh hơn.
  • Hoạt động thiện nguyện:  Chia sẻ đến cộng đồng và xã hội qua các chương trình “Tiếp sức đến trường và Ấm áp tình xuân” được thực hiện định kỳ hàng năm.

Sắp tới, CLB sẽ có nhiều hoạt động cụ thể về hợp tác kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm quản lý/chuyên môn, đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy liên kết hoạt động bền vững giữa các thành viên CLB và trách nhiệm xã hội. Một số hoạt nổi bật của CLB sẽ được tổ chức định kỳ như là chương trình “Đối thoại doanh nhân”, hội thảo phát triển nghiệp vụ, buổi Networking – Golf Day, hỗ trợ tư vấn kinh doanh,…