NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

DỰ ÁN

TƯ VẤN

ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

CÁC KHÓA HỌC

Khóa họcKhai giảng
THỰC HÀNH THUYẾT TRÌNHChiều thứ 7 +
Sáng chiều CN
THỰC HÀNH TEAMBUILDINGThứ 2-6
THỰC HÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG GÓI DỰ ÁNThứ 2 – 4 – 6
THỰC HÀNH ĐỊNH VỊ BẢN THÂNThứ 3 – 5 – 7
THỰC HÀNH ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP
Thứ 2 – 4 – 6
THỰC HÀNH NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH.Thứ 3 – 5 – 7
THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM PHẢN BIỆN.Thứ 2 – 4 – 6
Xem thêm khóa học » 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề “Tại sao sinh viên ra trường thất nghiệp, tại sao doanh nghiệp luôn thiếu nhân sự”.


Hiểu đúng thế nào là thành công của một sinh viên, nhân viên và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0.


Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam.


Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cung ứng nguồn lao động trong ngành logistic ở Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT

THỰC HÀNH ĐỊNH VỊ BẢN THÂN

THỰC HÀNH TEAMBUILDING

THỰC HÀNH THÍCH ỨNG MÔI TRƯỜNG D.NGHIỆP

THỰC HÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG GÓI DỰ ÁN

THỰC HÀNH ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN

HỘI ĐỒNG VIỆN

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO VÀ BẢO TRỢ

CÁC TỔ CHỨC ĐỒNG HÀNH

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

NHÀ TRƯỜNG ĐỒNG HÀNH

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKDN KANVIS

HKDN SMENTOR

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

NGHIÊN CỨU D.NGHIỆP