Bộ môn định vị bản thân

MỤC TIÊU

 • Giúp sinh viên hiểu rõ: Định vị bản thân là gì, vì sao cần định vị bản thân, định vị bản thân quan trọng như thế nào.
 • Thông qua môn học, sinh viên sẽ tự tìm hiểu và biết được điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, công việc phù hợp cho bản thân mình.
 • Giúp sinh viên tiếp cận được phương pháp tự xây dựng kế hoạch, mục tiêu, định hướng tương lai cho bản thân mình.
 • Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm kế hoạch định vị bản thân cho minh.
 • Kết thúc môn học, sinh viên có thể tự tin định vị lại chính bản thân mình đang ở đâu và sẽ cần làm gì để phát triển bản thân trong thời gian tới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Đào tạo lý thuyết: ½ chương trình
 • Thực hành: ½ chương trình
 • Nộp bài định vị bản thân

 

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA BỘ MÔN

 • Hiểu được những cột mốc bước ngoặt trong cuộc đời.
 • Hiểu và định vị được bản thân của mình từng giai đoạn
 • Ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn công việc mỗi ngày

TRIỂN KHAI BỘ MÔN

 • Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường Đại học liên kết
 • Số tín chỉ: 3 tín chỉ
 • Đối tác: Đang giảng dạy tại đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh