Bộ môn học kỳ doanh nghiệp

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Học Kỳ Doanh Nghiệp là chương trình đào tạo bằng phương pháp thực hành thực tế tại doanh nghiệp, giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận đến môi trường thực tế của doanh nghiệp. Chương trình Học Kỳ Doanh Nghiệp kết nối giữa sinh viên và nhà trường đến với doanh nghiệp. Sinh viên được đào tạo các kỹ năng từ căn bản đến nâng cao để đảm bảo rằng khi sinh viên ra trường có đầy đủ các kỹ năng để đi làm và đáp ứng đúng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU

 • Giúp các bạn sinh viên định vị bản thân, mong muốn và vạch ra lộ trình phát triển nghề nghiệp
 • Đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết khi làm việc
 • Nâng cao thái độ, kỹ năng chuyên môn
 • Tạo cơ hội nghề nghiệp đúng chuyên môn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Giai đoạn 1: Phỏng vấn, tuyển chọn tại nhà trường thông qua buổi gặp mặt, Video định vị bản thân. Thời gian: 2 tuần
 • Giai đoạn 2: Training các kỹ năng và thái độ tại Viện. Thời gian 2 tuần
 • Giai đoạn 3: Làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Thời gian: 4 tuần
 • Giai đoạn 4: Báo cáo kết quả trước Nhà Trường – Doanh nghiệp – Viện Smentor (2 tuần)

 

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA BỘ MÔN

 • Phát triển các kỹ năng văn phòng, kỹ năng mềm
 • Được đào tạo về thái độ, cách ứng xử trong môi trường doanh nghiệp
 • Được Mentor chia sẻ, định hướng nghề nghiệp
 • Được cấp chứng chỉ HKDN bởi Viện chứng minh tham gia khóa đào tạo
 • Được cấp chứng chỉ bởi Doanh Nghiệp xác nhận tham gia thực tập tại doanh nghiệp
 • Được cấp chứng chỉ bởi Nhà Trường về học thuật
 • Thông tin và quá trình tham gia Chương trình sẽ được cập nhật tại các kênh của Viện tạo cơ hội tiếp cận đến các doanh nghiệp.

 

 

 

TRIỂN KHAI BỘ MÔN

 • Đối tượng tham gia: Sinh viên các Trường liên kết
 • Thời lượng: 10 tuần
 • Số tín chỉ: 3 – 4 tín chỉ tùy trường
 • Đối tác: Đại học Mở, Đại học Kinh Tế, Cao đẳng Kinh Tế, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính – Marketing,….