ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

SINH VIÊN

NHÂN VIÊN

DOANH NGHIỆP

START UP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM HỌC KỲ
DOANH NGHIỆP

 • Xây dựng định vị bản thân cho sinh viên, đào tạo các kỹ năng thực hành để sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà trường với Doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường làm việc thực tế cho sinh viên.
 • Nghiên cứu, xây dựng giáo án thực hành trong từng ngành nghề truyền thống và hiện đại.

ecv.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
THỰC HÀNH ANH NGỮ

 • Giúp cho sinh viên, thanh niên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, giỏi tiếng Anh, hòa nhập cùng thế giới.
 • Lập hội đồng chuyên gia tiếng Anh, giảng viên giỏi tiếng Anh để giúp cho toàn thể học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.
 • Tổ chức đào tạo, hội thảo, các cuộc thi tiếng Anh trong nước và quốc tế để phát huy khả năng tiếng Anh của người Việt Nam.

english.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN ĐỘI NHÓM

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình huấn luyện đội nhóm (teambuilding) cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành chương trình huấn luyện.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình huấn luyện đội nhóm.

teambuilding.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM CUNG CẤP
GIẢI PHÁP MARKETING

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain.

smar.vn

TRUNG TÂM XÂY DỰNG
NHÂN SỰ KẾ THỪA

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình xây dựng nhân sự kế thừa cho các cá nhân và tổ chức.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành cho chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.

mentoring.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các dự án về giáo dục, sức khỏe, du lịch, giải trí, …
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành – khai thác cho từng dự án, từng ngành nghề thực tiễn ở Việt Nam.
 • Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, kêu gọi đầu tư, đưa dự án vào phục vụ cho người dân Việt Nam.

project.smentor.ac.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM HỌC KỲ
DOANH NGHIỆP

 • Xây dựng định vị bản thân cho sinh viên, đào tạo các kỹ năng thực hành để sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà trường với Doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường làm việc thực tế cho sinh viên.
 • Nghiên cứu, xây dựng giáo án thực hành trong từng ngành nghề truyền thống và hiện đại.

ecv.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
THỰC HÀNH ANH NGỮ

 • Giúp cho sinh viên, thanh niên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, giỏi tiếng Anh, hòa nhập cùng thế giới.
 • Lập hội đồng chuyên gia tiếng Anh, giảng viên giỏi tiếng Anh để giúp cho toàn thể học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.
 • Tổ chức đào tạo, hội thảo, các cuộc thi tiếng Anh trong nước và quốc tế để phát huy khả năng tiếng Anh của người Việt Nam.

english.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN ĐỘI NHÓM

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình huấn luyện đội nhóm (teambuilding) cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành chương trình huấn luyện.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình huấn luyện đội nhóm.

teambuilding.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM CUNG CẤP
GIẢI PHÁP MARKETING

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain.

smar.vn

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các dự án về giáo dục, sức khỏe, du lịch, giải trí, …
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành – khai thác cho từng dự án, từng ngành nghề thực tiễn ở Việt Nam.
 • Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, kêu gọi đầu tư, đưa dự án vào phục vụ cho người dân Việt Nam.

project.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM XÂY DỰNG
NHÂN SỰ KẾ THỪA

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình xây dựng nhân sự kế thừa cho các cá nhân và tổ chức.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành cho chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.

mentoring.smentor.ac.vn

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

   Học Kỳ Doanh Nghiệp là chương trình đào tạo bằng phương pháp thực hành thực tế tại doanh nghiệp, giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận đến môi trường thực tế của doanh nghiệp, chương trình Học Kỳ Doanh Nghiệp kết nối giữa sinh viên và nhà trường đến với doanh nghiệp. Sinh viên được đào tạo các kỹ năng từ căn bản đến nâng cao để đảm bảo rằng khi sinh viên ra trường có đầy đủ các kỹ năng để đi làm và đáp ứng đúng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

LỘ TRÌNH THAM GIA HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

NHÀ TRƯỜNG ĐỒNG HÀNH


MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NHÂN SỰ KẾ THỪA

   Chuyên tư vấn, đào tạo, xây dựng lực lượng nhân sự kế thừa theo yêu cầu doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp giải quyết vấn đề nhân sự , tiết kiệm được thời gian, kinh phí tìm nhân sự phù hợp. Nhân viên sẽ được đào tạo một cách bài bản, kèm cặp bởi các Mentor giàu kinh nghiệm thực tiễn.

 • Trong bất cứ lĩnh vực nào, Smentor cũng phải sử dụng chuyên gia lĩnh vực đó: Chuyên gia marketing, chuyên gia thương hiệu, chuyên gia nhân sự… Tầng tháp A có nhiệm vụ kèm cặp tầng tháp B.
 • Tầng tháp B có nhiệm vụ phải luôn luôn phấn đấu, không ngừng học hỏi từ tầng tháp A, cố gắng nhanh nhất có thể để thay thế cho tầng tháp A. Tầng tháp B cũng không quên sứ mệnh kèm cặp tầng tháp C.
 • Tầng tháp C có nhiệm vụ phải luôn luôn phấn đấu, không ngừng học hỏi từ tầng tháp B, cố gắng nhanh nhất có thể để thay thế cho tầng tháp B. Tầng tháp C cũng không quên sứ mệnh kèm cặp tầng tháp D.
 • Tầng tháp D là các sinh viên xuất sắc từ các trường đại học, tham gia thực tế thông qua chương trình Học Kỳ Doanh Nghiệp. Tầng tháp D được tầng tháp C kèm cặp, đào tạo để trở thành những nhân viên xuất sắc

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 Chuyên nghiên cứu, tư vấn, xây dựng và phát triển Dự án. Nghiên cứu về Sales – Marketing, Media, Design, Code – Website… cho mọi ngành nghề mà doanh nghiệp đang gặp vấn đề chưa tìm được cách giải quyết. Đồng hành và hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp phát triển dự án một cách hiệu quả và thực tế nhất.

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

WEBSITE

PROFILE

PORTFOLIO

WEBSITE

PROFILE

FANPAGE

Chọn câu hỏi?


Bạn đang cần SMENTOR INSTITUTE hỗ trợ ?