Cuộc thi định vị bản thân – BrandYourself
Cuộc thi nghiên cứu khoa học Quốc tế
English Olympics Of Vietnam – EOV
Cuộc thi được tổ chức tạo sân chơi cho các bạn trẻ học hỏi, luyện tập, nâng cao khả năng tiếng anh.
Bản lĩnh khởi nghiệp – Start-up Việt Nam
Cuộc thi sẽ chắp cánh và hỗ trợ các bạn trẻ với những ý tưởng đột phá có thể tiếp cận và phát triển trên thị trường.