CLB Tiếng Anh Saigon

Mục đích

 • Xây dựng môi trường luyện tập tiếng Anh, để học sinh sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành những kỹ năng tiếng Anh một cách tự nhiên và hào hứng.
 • Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh cho những người yêu thích tiếng Anh, muốn rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh làm công cụ giao tiếp.
 • Xây dựng một địa chỉ tư vấn phương pháp học và rèn luyện tiếng Anh cho HS, SV và là nơi HS, SV trao đổi những nội dung liên quan đến tiếng Anh.
 • Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích, thu hút đông đảo HS, SV tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho học sinh.
 • Thúc đẩy được phong trào học tiếng Anh cho các thành viên của câu lạc bộ, cho HS. SV.

 

Chức năng của Câu lạc bộ

 • Câu lạc bộ tiếng Anh hoạt động trong lĩnh vực rèn luyện, học tập tiếng Anh, thực hành, là nơi giao lưu, trao đổi, và nói chuyện tiếng Anh.
 • Tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện, vui chơi lành mạnh, giao lưu văn hoá văn nghệ liên quan tới tiếng Anh.
 • Bảo đảm mục đích của Câu lạc bộ trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.

Hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh

 • Câu lạc bộ xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các hoạt động hàng tuần. Các hoạt động thường tuần tổ chức theo các chủ đề, các sự kiện, giúp HS, SV có chủ đề để giao lưu, trao đổi và rèn luyện.
 • Câu lạc bộ tổ chức các trò chơi tập thể thu hút đông đảo học sinh tham gia, các ngày hội tiếng Anh, các buổi dạ hội hoá trang, các cuộc thi tài hùng biện và đàm phán tiếng Anh.
 • Bên cạnh đó, câu lạc bộ có thể tổ chức các hoạt động ngoài trường như đi picnic, cắm trại và thành lập một không gian luyện tập Anh ngữ.

Điều kiện làm thành viên CLB tiếng Anh

 • Là học sinh, Sinh viên  đang tham gia học tập trong thành phố có nguyện vọng rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh.
 • Tuân thủ nguyên tắc và nội quy CLB đề ra.
 • Thực hiện theo đơn đăng ký từ BTC.

Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ

 • Được tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Được tư vấn, giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình học tiếng Anh.
 • Được tham gia các chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ với các CLB, tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao trình độ tiếng Anh.
 • Có môi trường thuận lợi giao tiếp, học tập và trao đổi.

Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ

 • Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định sinh hoạt của Câu lạc bộ.
 • Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tham gia các chương trình sinh hoạt của Câu lạc bộ đúng giờ.

Hợp tác của Câu lạc bộ

 • Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp tác, phối hợp với câu lạc bộ, nhằm giúp lan tỏa tinh thần học tiếng Anh của giới trẻ.
 • Câu lạc bộ có quyền hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc duy trì vận hành và phát triển Câu lạc bộ, được Chủ nhiệm CLB đại diện ký kết các văn bản, quy chế hợp tác, phối hợp giữa Câu lạc bộ với các đơn vị, tổ chức, cá nhân đó.
 • Hoạt động hợp tác của câu lạc bộ không giới hạn đối với một đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân, mà đa dạng hoá, đa phương hoá.