Nghiên cứu bộ môn

Nghiên cứu bộ môn là gì?

Nghiên cứu bộ môn là hành động khảo sát, tìm hiểu, thẩm định, đánh giá và phản biện bộ môn, đề tài trong hội động khoa học, hội đồng chuyên gia liên quan bộ môn đang được nghiên cứu… dựa trên những số liệu, dữ liệu, tài liệu, kinh nghiệm và thành tựu của người cần được cấp bộ môn.

Các tài liệu từ bộ môn sẽ được đánh giá, và tìm ra những kiến thức mới (đây là hướng nghiên cứu hàn lâm) hoặc tìm ra tính  ứng dụng kỹ thuật mới, những mô hình mới có ý nghĩa thực tiễn (đây là hướng nghiên cứu ứng dụng), nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng của sinh viên, nhà trường, và xã hội.

Người đề xuất bộ môn cần  phải có những kiến thức nhất định hoặc thành tựu với bộ môn, với lĩnh vực nghiên cứu và tính ứng dụng cao, khi áp dụng bộ môn nhằm rèn luyện cách làm việc hiệu quả cho người đón nhận.

Mỗi năm, chủ nhiệm bộ môn gửi lên Viện báo cáo kết quả, thành tựu, và các hoạt động của bộ môn nhằm đánh giá và ghi nhận tính khả thi và ứng dụng của bộ môn kể từ ngày cấp phép. Sau 3 năm bộ môn sẽ được hội động viện thẩm định, đánh giá và phản biện tính xác thực,cập nhật và ứng dụng của Bộ môn cho phù hợp với thực tiễn người dùng.

Tính chất bộ môn:

Một bộ môn nghiên cứu khoa học cần luôn mang tính mới mẻ, thời sự, hướng vào những lĩnh vực hoạt động mang tính ứng dụng, đa dạng của khoa học và đời sống, hướng tới những vấn đề chưa được giải quyết triệt để trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nào đó… Một đề tài nghiên cứu khoa học cần phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả; cập nhật, mới mẻ, phù hợp với xu thế đi lên và phát triển của xã hội.  

Quy trình cấp phép bộ môn:

  • Với mục đích chuẩn hóa các bộ môn thực hành thực chứng kết quả đưa vào phục vụ cho nhu cầu thực tế của xã hội. Đơn vị giáo dục hay cá nhân có nhu cầu hay có bộ môn hữu ích mong muốn đưa vào giảng dạy thì đăng ký tại đây: DondangkyTLBM
  • Vui lòng điền vào ĐƠN ĐĂNG KÝ gửi trực tiếp tại văn phòng 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1 hoặc qua địa chỉ email info@smentor.ac.vn