Bộ môn Công dân toàn cầu

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng phát triển, cuộc sống của các em học sinh sẽ không bó hẹp trong biên giới của một quốc gia mà các em sẽ phải học tập, sinh sống và cạnh tranh với những học sinh, công dân ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Do đó, một trong tiêu chí ngày nay là đào tạo nên những Công dân toàn cầu, bản lĩnh, tự tin và am hiểu mọi lĩnh vực. Ngoài việc giỏi tiếng Anh, công nghệ thông tin, có hiểu biết về văn hóa các nước, học sinh cần có Tư duy Toàn cầu, có khả năng nhận thức sâu sắc về sự phức tạp của thời đại toàn cầu hóa.

MỤC TIÊU

 • Giúp học sinh, sinh viên hòa nhập và có kỹ năng sinh tồn trong thời 4.0
 • Nhấn mạnh trọng tâm thực hành, ứng dụng.
 • Rèn luyện tư duy và kiến thức toàn cầu.
 • Hội nhập, củng cố ngoại ngữ
 • Rèn tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, đàm phán và giao tiếp.
 • Tham gia hoạt động xã hội- làm thế giới tốt đẹp hơn.
Thế hệ trẻ tự tin trở thành công dân toàn cầu

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Chuyên đề 1: Công dân toàn cầu là gì?
 • Chuyên đề 2: Kỹ năng sinh tồn của 1 công dân toàn cầu.
 • Chuyên đề 3: Hành trang cho một công dân toàn cầu.
 • Chuyên đề 4: Tư duy và kiến thức toàn cầu
 • Chuyên đề 5: Kỹ năng số và Thực hành.
 • Chuyên đề 6: Mentor-Mentee
 • Chuyên đề 7: Sẵn sàng Hội nhập
 • Chuyên đề 8: Ngoại ngữ- Nền tảng bước đi và học hỏi
 • Chuyên đề 9: Tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết các vấn đề.
 • Chuyên đề 10: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác.
 • Chuyên đề 11: Mentor- mentee- người thầy.
 • Chuyên đề 12: Thế giới mở- biên giới không giới hạn
 • Chuyên đề 13: Hoạt động xã hội – xây dựng thế giới tốt đẹp.
 • Chuyên đề 14: Tập đoàn đa quốc gia- Hội nhập.
Thế hệ trẻ tự tin trở thành công dân toàn cầu

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Học tập chủ động dựa trên quá trình đặt câu hỏi về những vấn đề các em quan tâm. Giáo viên đóng vai trò là người hỏi và khơi gợi học trò trả lời.
 • Ứng dụng và thực hành vào cuộc sống các em.
 • Phản biện và đàm phán.
 • Thể hiện quan điểm và chính kiến.
 • Kích thích sự sáng tạo ở trẻ bằng game, câu hỏi gợi mở, v.v
 • Chính các em tham gia trải nghiệm và rút ra bài học cho mình.

CÁC ĐỀ TÀI GIỚI TRẺ QUAN TÂM VÀ TRANH BIỆN

Là một công dân toàn cầu, chúng tôi hướng các bạn trẻ quan tâm và hiểu sâu về các mục tiêu, tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, giới trẻ cần đưa ra quan điểm, tranh biện và giải pháp trước những tình hình thực tế hiện nay.

 1. Xóa nghèo
 2. Xóa đói
 3. Cuộc sống khỏe mạnh
 4. Chất lượng giáo dục
 5. Bình đẳng giới
 6. Nước sạch và vệ sinh
 7. Năng lượng sạch và bền vững
 8. Việc làm đàng hoàng và tăng trưởng kinh tê.
 9. Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng.
 10. Giảm bất bình đẳng
 11. Đô thị và cộng đồng bền vững
 12. Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
 13. Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
 14. Tài nguyên nước
 15. Tai nguyên đất
 16. Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh.
 17. Hợp tác và hiện thực hóa các mục tiêu.