Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo
content

Khởi công khu đô thị đại học FLC

smentor.ac.vn – Vào ngày 25/8/2019, Viện Smentor rất vinh hạnh được mời đến tham dự lễ khởi công Trường Đại học FLC tại Khu đô

Hoạt động đào tạo
content

Sinh viên tại học kỳ doanh nghiệp

Ngày 19/11/2017, Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam đã phối hợp cùng trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí