Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo
content

Khởi công khu đô thị đại học FLC

smentor.ac.vn – Vào ngày 25/8/2019, Viện Smentor rất vinh hạnh được mời đến tham dự lễ khởi công Trường Đại học FLC tại Khu đô