SCIENCE RESEARCH

PROJECT

CONSULTANCY

TRAINING

RESEARCH AND CONSULTANCY ACTIVITIES

TRAINING ACTIVITIES

COURSES

Course Time
PRESENTATION PRACTICE Sat – Sun
TEAMBUILDING PRACTICE Mon – Fri
BUILDING AND PACKAGING PROJECT PRACTICE Mon – Wed – Fri
INDIVIDUAL POSITIONING PRACTICE Tue – Thu – Sat
BUSINESS POSITIONING PRATICE
Mon – Wed – Fri
IDENTIFYING AND EVALUATING SITUATION PRATICE Tue – Thu – Sat
CRITICAL THINKING PRATICE Mon – Wed – Fri
More courses » 

RESEARCH PROJECT

Query problem and solve problem “Why graduating students are unemployed, why businesses always lack presonnel”.


Understand right what is the success of a student, personnel and business in Industry 4.0.


Query problem and solve problem about meeting employee recruitment needs of Vietnam business.


Query problem and solve problem about providing labour source in Vietnam logistic field.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM HỌC KỲ
DOANH NGHIỆP

 • Xây dựng định vị bản thân cho sinh viên, đào tạo các kỹ năng thực hành để sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà trường với Doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường làm việc thực tế cho sinh viên.
 • Nghiên cứu, xây dựng giáo án thực hành trong từng ngành nghề truyền thống và hiện đại.

ecv.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
THỰC HÀNH ANH NGỮ

 • Giúp cho sinh viên, thanh niên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, giỏi tiếng Anh, hòa nhập cùng thế giới.
 • Lập hội đồng chuyên gia tiếng Anh, giảng viên giỏi tiếng Anh để giúp cho toàn thể học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.
 • Tổ chức đào tạo, hội thảo, các cuộc thi tiếng Anh trong nước và quốc tế để phát huy khả năng tiếng Anh của người Việt Nam.

english.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN ĐỘI NHÓM

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình huấn luyện đội nhóm (teambuilding) cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành chương trình huấn luyện.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình huấn luyện đội nhóm.

teambuilding.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM CUNG CẤP
GIẢI PHÁP MARKETING

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain.

smar.vn

TRUNG TÂM XÂY DỰNG
NHÂN SỰ KẾ THỪA

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình xây dựng nhân sự kế thừa cho các cá nhân và tổ chức.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành cho chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.

mentoring.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các dự án về giáo dục, sức khỏe, du lịch, giải trí, …
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành – khai thác cho từng dự án, từng ngành nghề thực tiễn ở Việt Nam.
 • Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, kêu gọi đầu tư, đưa dự án vào phục vụ cho người dân Việt Nam.

project.smentor.ac.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM HỌC KỲ
DOANH NGHIỆP

 • Xây dựng định vị bản thân cho sinh viên, đào tạo các kỹ năng thực hành để sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà trường với Doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường làm việc thực tế cho sinh viên.
 • Nghiên cứu, xây dựng giáo án thực hành trong từng ngành nghề truyền thống và hiện đại.

ecv.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
THỰC HÀNH ANH NGỮ

 • Giúp cho sinh viên, thanh niên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, giỏi tiếng Anh, hòa nhập cùng thế giới.
 • Lập hội đồng chuyên gia tiếng Anh, giảng viên giỏi tiếng Anh để giúp cho toàn thể học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.
 • Tổ chức đào tạo, hội thảo, các cuộc thi tiếng Anh trong nước và quốc tế để phát huy khả năng tiếng Anh của người Việt Nam.

english.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN ĐỘI NHÓM

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình huấn luyện đội nhóm (teambuilding) cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành chương trình huấn luyện.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình huấn luyện đội nhóm.

teambuilding.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM XÂY DỰNG
NHÂN SỰ KẾ THỪA

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain.

smar.vn

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các dự án về giáo dục, sức khỏe, du lịch, giải trí, …
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành – khai thác cho từng dự án, từng ngành nghề thực tiễn ở Việt Nam.
 • Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, kêu gọi đầu tư, đưa dự án vào phục vụ cho người dân Việt Nam.

project.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM CUNG CẤP
GIẢI PHÁP MARKETING

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain..

smar.vn

SPECIFIC TRAINING COURSE

INDIVIDUAL POSITIONING PRACTICE

TEAMBUILDING PRACTICE

BUILDING AND PACKAGING PROJECT PRACTICE

BUSINESS POSITIONING PRACTICE

BUSINESS ENVIRONMENT ADAPTATION PRACTICE

NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN

STEERING AND SPONSORSHIP COMMITTEE

COMPANION ORGANIZATION

RESEARCH PROJECT

COMPANION UNIVERSITY

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKDN KANVIS

HKDN SMENTOR

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

NGHIÊN CỨU D.NGHIỆP