Viện Smentor báo cáo Trung Ương Hội Kỷ Lục Việt Nam đề tài khoa học Công Viên Kiến Tạo & Khởi Nghiệp Toàn Cầu

smentor.ac.vn – Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội. Nắm được xu thế trên, Viện SMentor đã dày công nghiên cứu và phát triển đề tài khoa học Công Viên Kiến Tạo & Khởi Nghiệp Toàn Cầu.

alt-tag (Viện Smentor trình bày đề án trước Trung Ương Hội)
Viện Smentor trình bày đề án trước Trung Ương Hội

Viện Smentor mong muốn lưu giữ, tái hiện cũng như kết nối những mạch ngầm giá trị biết bao nền văn minh của nhân loại, để con người đương đại có thể tiếp xúc, thưởng ngoạn, học tập hoặc chiêm nghiệm.

Chính vì thế, Viện Smentor lập một đề án “Công Viên Kiến Tạo & Khởi Nghiệp Toàn Cầu”, việc xây dựng công viên này sẽ mang lại giá trị lưu giữ các nền văn minh thông qua ánh xạ của kiến tạo và khởi nghiệp. Sự ra đời của công viên cũng giúp cho mỗi cá thể nhớ về cội nguồn, góp phần giúp người trẻ phần nào đó không quên lãng về lịch sử dân tộc cũng như nền văn minh của nhân loại.

Tiến sĩ Phan Huỳnh Anh trình bày đề án trước Trung Ương Hội

Giá trị đề án này rất to lớn vì trên thế giới vẫn chưa có một công viên nào mang tính giáo dục cao mà thông qua đó giúp thế hệ tương lai của nhân loại bổ sung các kiến thức. Có cơ hội nhìn lại những thành tựu của cho cha ông đã tạo nên bằng chính mồ hôi và nước mắt.

Hình ảnh trong buổi trình bày đề án

Ngoài giá trị về tính giáo dục cao viện Smentor còn nhận thấy công viên sẽ còn là nguồn lợi kinh tế to lớn cho bất kỳ quốc gia nào sở hữu. Bởi nó không chỉ góp phần gia tăng về mặt thu nhập kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của quốc gia ra với bạn bè quốc tế, là nơi lưu giữ các thành tựu, thu hút các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào.

Hình ảnh trong buổi trình bày đề án

Đề án ” Công Viên Kiến Tạo & Khởi Nghiệp Toàn Cầu ” bao gồm :

  • Đơn vị chủ đạo : Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Lãnh đạo Quốc Hội và Trung Ương Đảng
  • Đơn vị sở hữu bản quyền : Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới ( WORLDKINGS), Viện Nội dung Kỷ Lục Thế Giới (WRCA), Tổ Chức Kỷ Lục Việt Nam (VIETKINGS)
  • Đơn vị vận hành triển khai : Viện Kỷ Lục Việt Nam (VIETMASTER), Viện Nghiên Cứu & Ứng dụng sức khỏe Bách Niên Trường Thọ (RICHS), Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành Smentor (Smentor Institute)

Trung tâm phát triển dự án – Trực thuộc Viện Smentor