LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SỨC KHỎE TẠI HAPPYLAND