ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “CỔ THÁP KỶ LỤC TOÀN CẦU- WORLD TIME LAND”