THS. NGUYỄN HỮU TOÀN

“Life is simple, we just make it complicated”
Họ và tên Nguyễn Hữu Toàn
Học vị Thạc sĩ – Viện trưởng
Địa chỉ 261 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình
Email info@smentor.ac.vn
Số điện thoại 028 3511 9100
Website smentor.ac.vn
2020
Founder & CEO - Công ty TNHH Godme.
Phó viện trưởng - Viện NC & ƯD Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành.
Giám đốc - Trung tâm Thực Hành CônG Nghệ (STech).
2020
2016 - 2019
Founder & CEO - Công ty cổ phần đa quốc gia CSV.
2016 - 2019
2014 - 2016
Giám đốc truyền thông, marketing, Giám đốc công nghệ - Công ty cổ phần đa quốc gia Wlike.
2014 - 2016
2012 - 2014
Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Đại học Sejong Hàn Quốc.
2012 - 2014
2010 - 2012
Nghiên cứu sinh thạc sĩ - Đại học Sejong Hàn Quốc.
2010 - 2012
2009 - 2010
Nghiên cứu viên quản lý dự án - Tổ chức JICA Nhật Bản.
2009 - 2010
2008 - 2009
Nghiên cứu viên môi trường - Viện nghiên cứu Khí Tượng, Thủy văn và Môi trường - Bộ tài nguyên môi trường.
2008 - 2009