TS. HOÀNG CỬU LONG

Giảng viên các bộ môn:

“Marketing Quốc tế”.
“Marketing cơ bản”.
“Marketing trong dịch vụ”.
“Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng”.
“Quản trị chiến lược toàn cầu”.

Họ và tênHoàng Cửu Long
Học vịTiến sĩ – Cố vấn cấp cao Viện
Địa chỉ242 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình
Emailinfo@smentor.ac.vn
Số điện thoại028 3511 9100
Websitesmentor.ac.vn
2020
Cố vấn cấp cao Viện NC & ƯD Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Viện Smentor).
2020
2007 - nay
  • Chuyên viên Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (IDR), trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.
  • Chuyên viên phòng QLKH - HTQT, trường Đại học Kinh tế TP. HCM. 
  • Giảng viên khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Trường đại học Kinh tế TP.HCM.
  • Phó trưởng phòng đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Trường đại học Kinh tế TP.HCM.
  • Trưởng bộ môn kỹ năng mềm, Trường đại học Kinh tế TP.HCM.
2007 - nay
2005 - 2006
Học thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Đại học James Cook (Úc) tại Singapore.
2005 - 2006
1995 - 2005
  • Trưởng phòng đối ngoại, Giám đốc marketing các đơn vị: Công ty TNHH Provitek Vietnam; công ty văn hoá Phương Nam (Phuong Nam Corp); Ngân hàng TMCO An Bình (AB Bank); công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PVSC); công ty TNHH quảng cáo MY.
  • Giám đốc điều hành công ty TNHH TM - DV  BA HAI BỐN (TP.HCM)
  • Chuyên gia tư vấn cao cấp tập đoàn Ogilvy PR Worldwide (Vietnam)
  • Giám đốc điều hành - CEO Công ty Du lịch Bến Thành - Long An.
1995 - 2005