• Với mục đích chuẩn hóa các bộ môn thực hành thực chứng kết quả đưa vào phục vụ cho nhu cầu thực tế của xã hội. Đơn vị giáo dục hay cá nhân có nhu cầu hay có bộ môn hữu ích mong muốn đưa vào giảng dạy thì đăng ký tại đây: DondangkyTLBM
  • Vui lòng điền vào ĐƠN ĐĂNG KÝ gửi trực tiếp tại văn phòng 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1 hoặc qua địa chỉ email info@smentor.ac.vn
  • Mọi thắc mắc cần tư vấn hãy gọi đến 091 922 1905 (Mrs. Thủy)

BỘ MÔN TRỰC THUỘC VIỆN

STTTÊN BỘ MÔNCHỦ NHIỆM BỘ MÔN
01Pháp lý thực hành.LG. PHAN VĂN TÂN
02Nghiên cứu, thực hành và đào tạo tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân gia đìnhVERA HÀ ANH
03Học kỳ doanh nghiệpTS. PHAN HUỲNH ANH
04Thực hành kỹ năng thuyết trìnhTS. PHAN HUỲNH ANH
05Thực hành teambuildingTS. PHAN HUỲNH ANH
06Thực hành định vị bản thânTS. PHAN HUỲNH ANH
07Thực hành nghiên cứu và đánh giá tình hình doanh nghiệpTS. PHAN HUỲNH ANH
08Thực hành nghiên cứu và xây dựng đề án quảng bá giá trị Việt “World Time Land – Chuỗi cổ tháp”THS PHAN VĂN THÌN THỌ
  • Với mục đích đưa các công trình NCKH vào ứng dụng thực tế phục vụ cho xã hội và đất nước,  Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành ban hành quy trình NCKH và ứng dụng. Đơn vị hay cá nhân có mong muốn thành lập đề án NCKH hoặc cần Viện hỗ trợ về việc NCKH thì đăng ký tại đây: DondangkyTLBM
  • Vui lòng điền vào ĐƠN ĐĂNG KÝ gửi trực tiếp tại văn phòng 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1 hoặc qua địa chỉ email info@smentor.ac.vn
  • Mọi thắc mắc cần tư vấn hãy gọi đến 091 922 1905 (Mrs. Thủy)

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC VIỆN

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
01 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề “Tại sao sinh viên ra trường thất nghiệp, tại sao doanh nghiệp luôn thiếu nhân sự”. TS. PHAN HUỲNH ANH
02 Hiểu đúng thế nào là thành công của một sinh viên, nhân viên và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0. TS. PHAN HUỲNH ANH
03 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH
04 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cung ứng nguồn lao động trong ngành logistic ở Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH
05 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN
06 Thực hành tư vấn giáo dục tâm lý hôn nhân & gia đình VERA HÀ ANH
07 Thực hành nghiên cứu và xây dựng đề án quảng bá giá trị Việt “World Time Land – Chuỗi cổ tháp” THS PHAN VĂN THÌN THỌ