Hoạt động xã hội

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành luôn hướng đến các hoạt động xã hội nhằm lan tỏa những điều tích cực và có giá trị đến xã hội. Viện luôn tiến hành các chương trình hợp tác với các đơn vị, cá nhân và  tổ chức địa phương và quốc […]

CLB Tiếng Anh Saigon

Mục đích Xây dựng môi trường luyện tập tiếng Anh, để học sinh sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành những kỹ năng tiếng Anh một cách tự nhiên và hào hứng. Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh cho những người yêu thích tiếng […]

CLB Khởi nghiệp START-UP

Câu lạc bộ khởi nghiệp Smentor được thành lập với mục tiêu tạo môi trường hoạt động khởi nghiệp giúp các sinh viên nắm bắt được công việc thực tế sau này, hướng dẫn xây dựng, phát triển các dự án kinh doanh, thực tập kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nhân […]

CLB Doanh nhân SMENTOR

Với mong muốn tạo ra một môi trường cho các doanh nhân và nhà lãnh đạo giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của bản thân, Viện  Smentor khởi xướng sáng lập nên một câu lạc bộ. Và dưới sự đồng ý từ phía Viện Trưởng Smentor CLB Doanh nhân Smentor  […]