NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

DỰ ÁN

TƯ VẤN

ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

CÁC KHÓA HỌC

Khóa học Khai giảng
THỰC HÀNH THUYẾT TRÌNH Chiều thứ 7 +
Sáng chiều CN
THỰC HÀNH TEAMBUILDING Thứ 2-6
THỰC HÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG GÓI DỰ ÁN Thứ 2 – 4 – 6
THỰC HÀNH ĐỊNH VỊ BẢN THÂN Thứ 3 – 5 – 7
THỰC HÀNH ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP
Thứ 2 – 4 – 6
THỰC HÀNH NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH. Thứ 3 – 5 – 7
THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM PHẢN BIỆN. Thứ 2 – 4 – 6
Xem thêm khóa học » 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề “Tại sao sinh viên ra trường thất nghiệp, tại sao doanh nghiệp luôn thiếu nhân sự”.


Hiểu đúng thế nào là thành công của một sinh viên, nhân viên và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0.


Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam.


Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cung ứng nguồn lao động trong ngành logistic ở Việt Nam.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM HỌC KỲ
DOANH NGHIỆP

 • Xây dựng định vị bản thân cho sinh viên, đào tạo các kỹ năng thực hành để sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà trường với Doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường làm việc thực tế cho sinh viên.
 • Nghiên cứu, xây dựng giáo án thực hành trong từng ngành nghề truyền thống và hiện đại.

ecv.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
THỰC HÀNH ANH NGỮ

 • Giúp cho sinh viên, thanh niên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, giỏi tiếng Anh, hòa nhập cùng thế giới.
 • Lập hội đồng chuyên gia tiếng Anh, giảng viên giỏi tiếng Anh để giúp cho toàn thể học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.
 • Tổ chức đào tạo, hội thảo, các cuộc thi tiếng Anh trong nước và quốc tế để phát huy khả năng tiếng Anh của người Việt Nam.

english.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN ĐỘI NHÓM

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình huấn luyện đội nhóm (teambuilding) cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành chương trình huấn luyện.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình huấn luyện đội nhóm.

teambuilding.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM CUNG CẤP
GIẢI PHÁP MARKETING

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain.

smar.vn

TRUNG TÂM XÂY DỰNG
NHÂN SỰ KẾ THỪA

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình xây dựng nhân sự kế thừa cho các cá nhân và tổ chức.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành cho chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình xây dựng nhân sự kế thừa.

mentoring.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các dự án về giáo dục, sức khỏe, du lịch, giải trí, …
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành – khai thác cho từng dự án, từng ngành nghề thực tiễn ở Việt Nam.
 • Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, kêu gọi đầu tư, đưa dự án vào phục vụ cho người dân Việt Nam.

project.smentor.ac.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM HỌC KỲ
DOANH NGHIỆP

 • Xây dựng định vị bản thân cho sinh viên, đào tạo các kỹ năng thực hành để sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà trường với Doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường làm việc thực tế cho sinh viên.
 • Nghiên cứu, xây dựng giáo án thực hành trong từng ngành nghề truyền thống và hiện đại.

ecv.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
THỰC HÀNH ANH NGỮ

 • Giúp cho sinh viên, thanh niên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, giỏi tiếng Anh, hòa nhập cùng thế giới.
 • Lập hội đồng chuyên gia tiếng Anh, giảng viên giỏi tiếng Anh để giúp cho toàn thể học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.
 • Tổ chức đào tạo, hội thảo, các cuộc thi tiếng Anh trong nước và quốc tế để phát huy khả năng tiếng Anh của người Việt Nam.

english.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN ĐỘI NHÓM

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các chương trình huấn luyện đội nhóm (teambuilding) cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành chương trình huấn luyện.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về chương trình huấn luyện đội nhóm.

teambuilding.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM XÂY DỰNG
NHÂN SỰ KẾ THỪA

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain.

smar.vn

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

 • Nghiên cứu, xây dựng, đóng gói các dự án về giáo dục, sức khỏe, du lịch, giải trí, …
 • Xây dựng đội ngũ chuyên gia, hội đồng phản biện, đội ngũ vận hành – khai thác cho từng dự án, từng ngành nghề thực tiễn ở Việt Nam.
 • Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, kêu gọi đầu tư, đưa dự án vào phục vụ cho người dân Việt Nam.

project.smentor.ac.vn

TRUNG TÂM CUNG CẤP
GIẢI PHÁP MARKETING

 • Mang đến giải pháp & triển khai Marketing toàn diện: Online, Offline, Brand, Digital,…
 • Chuyên thiết kế các ấn phẩm: Logo, Brochure, catalogue, namecare, banner, …
 • Quay phim, chụp hình: Teambulding, tour, sự kiện, talk show, khóa học, họp báo,…
 • Thiết kế website, hỗ trợ từ khóa trên TOP tìm kiếm Google. Cung cấp sever, hosting, domain..

smar.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT

THỰC HÀNH ĐỊNH VỊ
BẢN THÂN

THỰC HÀNH
TEAMBUILDING

THỰC HÀNH THÍCH ỨNG
MÔI TRƯỜNG D.NGHIỆP

THỰC HÀNH XÂY DỰNG
VÀ ĐÓNG GÓI DỰ ÁN

THỰC HÀNH
ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN

HỘI ĐỒNG VIỆN

Tiến Sĩ Thang Văn Phúc

 • Nguyên thứ trưởng bộ Nội Vụ.
 • Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

TS – LS Nguyễn Văn Viễn

 • Viện trưởng viện sở hữu trí tuệ Việt.

Tiến Sĩ Ngô Quang Xuân

 • Nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
 • Thành viên hội đồng xác lập Kỷ lục.

Tiến Sĩ Ngô Quang Xuân

 • Nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
 • Thành viên hội đồng xác lập Kỷ lục.

Tiến Sĩ Lê Doãn Hợp

 • Nguyên bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Chủ tịch hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Ông Lê Trần Trường An

 • Phó chủ tịch thường trực Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Tổng giám đốc tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietkings)

Tiến Sĩ Thang Văn Phúc

 • Nguyên thứ trưởng bộ Nội Vụ.
 • Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

TS – LS Nguyễn Văn Viễn

 • Viện trưởng viện sở hữu trí tuệ Việt.

Tiến Sĩ Ngô Quang Xuân

 • Nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
 • Thành viên hội đồng xác lập Kỷ lục.

Tiến Sĩ Lê Doãn Hợp

 • Nguyên bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Chủ tịch hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Ông Lê Trần Trường An

 • Phó chủ tịch thường trực Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Tổng giám đốc tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietkings)

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO VÀ BẢO TRỢ

CÁC TỔ CHỨC ĐỒNG HÀNH

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

NHÀ TRƯỜNG ĐỒNG HÀNH

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HKDN KANVIS

HKDN SMENTOR

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

NGHIÊN CỨU D.NGHIỆP