Chào mừng bạn

tham quan Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành.
Nghiên cứu và ứng dụng
Nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án về giáo dục nghề nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng sự phát triển của các kỹ năng thực hành vào thực tế.
Dịch vụ KH & CN
Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu trên.
Hợp tác, đồng hành

Hợp tác với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

SMENTOR - VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG POLYTECHNICS VIỆT NAM
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bách khoa thực hành Việt Nam là đơn vị trực thuộc Viện Trung ương, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép thành lập và cấp phép theo Quyết định số 54 / QĐ-VRA ngày 22 tháng 3 năm 2019, giấy phép số A -2059.
Play Video

HỘI ĐỒNG VIỆN

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

GIÁO DỤC

Bộ môn Công dân toàn cầu
Cơ hội để các bạn trẻ có thể khẳng định mình, tự tin bước ra vùng an toàn của bản thân để vươn ra biển lớn, hòa nhập vào thế giới.
Bản lĩnh khởi nghiệp – Start-up Việt Nam
Khóa học giúp bạn trang bị một nền tảng vững chắc trước khi khởi nghiệp.
Viện đào tạo TESOL quốc tế tại Việt Nam
Tesol Standard và Tesol Premium là chứng chỉ giảng dạy tiếng anh quốc tế.
Bộ môn định vị bản thân
Giúp sinh viên hiểu rõ: Định vị bản thân là gì, vì sao cần định vị bản thân.
Bộ môn học kỳ doanh nghiệp
Chương trình đào tạo bằng phương pháp thực hành thực tế tại doanh nghiệp.
Bộ môn Công dân toàn cầu
Cơ hội để các bạn trẻ có thể khẳng định mình, tự tin bước ra vùng an toàn của bản thân để vươn ra biển lớn, hòa nhập vào thế giới.
Bản lĩnh khởi nghiệp – Start-up Việt Nam
Khóa học giúp bạn trang bị một nền tảng vững chắc trước khi khởi nghiệp.
Viện đào tạo TESOL quốc tế tại Việt Nam
Tesol Standard và Tesol Premium là chứng chỉ giảng dạy tiếng anh quốc tế.
Bộ môn định vị bản thân
Giúp sinh viên hiểu rõ: Định vị bản thân là gì, vì sao cần định vị bản thân.
Bộ môn học kỳ doanh nghiệp
Chương trình đào tạo bằng phương pháp thực hành thực tế tại doanh nghiệp.

CUỘC THI

Bản lĩnh khởi nghiệp – Start-up Việt Nam
Cuộc thi sẽ chắp cánh và hỗ trợ các bạn trẻ với những ý tưởng đột phá có thể tiếp cận và phát triển trên thị trường.
English Olympics Of Vietnam – EOV
Cuộc thi được tổ chức tạo sân chơi cho các bạn trẻ học hỏi, luyện tập, nâng cao khả năng tiếng anh.

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO VÀ BẢO TRỢ

ĐỐI TÁC ĐẠI HỌC